Јевреји у Србији 1918-1941

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1997
Издавање и производња |
Место издања | Београд
Број страна | 236
Језик |
Писмо |
  • ћирилица
UDK | 94(=411.16)(497.11)"1918/1941"
323.15(=411.16)(497.11)"1918/1941"
26-9(497.11)"1918/1941"
323.12/.13(=411.16)(497.11)"1918/1941"
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/136954631#full
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.