Жене Југославије у радничком покрету и женским организацијама 1918-1941

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1979
Место издања | Београд
Број страна | 475
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 331.105.44-055.2(497.1)"1918/1941"
COBISS URL | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/50299911#full
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.