Аутори

Аутори стручних чланака и монографија, као и осталих издања објављених од стране Института за савремену историју су научници чија је истраживачка делатност била посвећена проблемима историје 20. века. Осим сарадника запослених у Институту за савремену историју, у гласилима и публикацијама ове установе објављивали су своје радове истакнути историчари са југословенских простора, али и из осталих крајева Европе и света.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.