Аутори

Аутори стручних чланака и монографија, као и осталих издања објављених од стране Института за савремену историју су научници чија је истраживачка делатност била посвећена проблемима историје 20. века. Осим сарадника запослених у Институту за савремену историју, у гласилима и публикацијама ове установе објављивали су своје радове истакнути историчари са југословенских простора, али и из осталих крајева Европе и света.

Андреј Митровић

Арпад Лебл

Атиф Пуриватра

Беса Бакали-Хаџић

Богдан Кризман

Богумил Храбак

Бранислав Глигоријевић

Бранислав Попов Миша

Бранко Ковачевић

Бранко Петрановић

Владислав Ротбарт

Војислав Ћирковић

Вујица Ковачев

Вук Винавер

Гојко Јаковчев

Даница Милић

Десанка Тодоровић

Димитрије Ђорђевић

Драга Вуксановић-Анић

Драган Богетић

Драгољуб Живојиновић

Драгољуб Кочић

Драгослав Јанковић

Дуња Херцигоња

Душан Бибер

Ђоко Трипковић

Ђуро Ђурашковић

Ђуро Станисављевић

Енес Милак

Живко Аврамовски

Живојин Николић

Иван Катарџијев

Јадранка Јовановић

Јежи Павловић

Јован Васиљевић

Јован Марјановић

Јованка Кецман

Јулијана Врчинац

Ладислав Деак

Лепосава Цвијетић

Љиљана Алексић

Љубинка Ћирић-Богетић

Љубо Бобан

Милан Весовић

Милан Кољанин

Милан Матић

Миле Коњевић

Миодраг Милић

Мирјана Грос

Мирко Мирковић

Мирољуб Васић

Мирослав Миловановић

Мирослав Стојиљковић

Михајло Огризовић

Момчило Зечевић

Мустафа Имамовић

Надежда Јовановић

Небојша Поповић

Никола Живковић

Никола Поповић

Обрен Благојевић

Петар Качавенда

Сима Беговић

Славко Пешић

Славољуб Цветковић

Слободан Д. Милошевић

Смиљана Ђуровић

Тодор Стојков

Тома Миленковић

Томислав Жугић

Томислав Пајић

Томица Никчевић

Хрвоје Матковић

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.