О пројекту

Институт за савремену историју је 2019. године поводом обележавања пола века свог постојања покренуо пројекат дигиталне обраде, чувања и стављања на увид јавности научних радова сарадника Института, библиотечког материјала, као и сведочанстава о раду установе и посебних збирки и колекција које чува.

Пројекат „Пола века Института за савремену историју: дигитализација продукције и израда интернет платформе“ је осмишљен у жељи да се стварањем услова за повећану видљивост и доступност научног и културног наслеђа од значаја за савремену историју допринесе популаризацији и бољем сагледавању важности историографије, прошири круг корисника, демократизује приступ резултатима научног истраживања и олакша међународна сарадња.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.