О нама

У оквиру пројекта „Пола века Института за савремену историју: дигитализација продукције и израда интернет платформе“ представљени су резултати рада тима сарадника Института за савремену историју на дигитализацији, обради и представљању дигиталних садржаја. Пројектом руководи др Љубинка Шкодрић, а на пројекту су ангажовани сарадници Института: др Раде Ристановић, др Никола Мијатов и докторанти – Немања Девић, Небојша Стамболија, Марко Милетић, Борис Томанић, Милош Жикић, Немања Митровић и Илија Кукобат.

Дигитални центар Института за савремену историју започео је са радом током 2018. године са циљем да кроз процес дигитaлизације заштити научну, архивску и библиотечку баштину Института за савремену историју. ДИСИ, чијим радом координира Владимир Петровић, се усмерио ка стицању савремених метода дигиталне историје ради унапређења визуелизације и приступачности историјских радова.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.