Преписка српских социјалиста у току Првог светског рата

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1979
Место издања | Београд
Број страна | 389
Језик |
Писмо |
  • ћирилица
UDK | 329.14-051"1914/1918"(044)
Напомене | Приредили Властимир Лапчевић и Тома Миленковић
COBISS URL | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/179067399#full
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.