Југоисточна Србија у народноослободилачком рату и револуцији 1941-1945

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1979
Место издања | Београд
Број страна | 589
Језик |
Писмо |
  • ћирилица
UDK | 94(497.11)"1941/1945"
COBISS URL | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/47719431#full
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.