Богумил Храбак

1927 - 2010

Докторирао је на Филозофском факултету у Сарајеву 1957. године са тезом „Дубровачки извоз житарица из Отоманског царства до почетка 17. века“. У периоду од 1951. до 1957. године био је асистент на Филозофском факултету у Београду, а затим је до 1965. године радио у Војноисторијском институту и Институту друштвених наука. Учествовао је у оснивању Одељења за историју на Филозофском факултету у Приштини где је предавао до 1979. године. Директор Института за историју радничког покрета био је од 1976. до 1977. године, а у периоду од 1967. до 1975. године био је уредник часописа „Токови историје“. Од 1979. године до пензионисања 1993. предавао је на Филозофском факултету у Новом Саду.
Аутор је више од 700 чланака и 40 књига. Бавио се проучавањем привредне историје позног средњег века, историјом Дубровачке републике, турско-млетачким односима, Првим српским устанком, као и политичком и привредном историјом Краљевине Југославије, спољном политиком социјалистичке Југославије и историјом српско-албанских односа.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.