Борба између црногорског двора и српске владе око образовања црногорске војске и око добровољаца 1916-1918. године

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1964
Место издања | Београд
Физички опис | 69-212
Писмо |
  • латиница
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Део зборника

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.