Мирољуб Васић

1934 - 2020

Докторирао је 1974. године на Филозофском факултету у Новом Саду са тезом „Омладински покрет у Југославији 1929–1941. године“. Од 1959. године радио је у Историјском архиву ЦК СКЈ, а затим у Институту за историју радничког покрета народа Југославије и Институту за изучавање радничког покрета. У Институту за савремену историју био је запослен од 1969. до 2000. године.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.