Мирјана Грос

1922 - 2012

Докторирала је 1958. године на Свеучилишту у Загребу са тезом „Улога социјалне демократије у политичком животу Хрватске 1890–1905“. Запослила се 1952. у Хисторијском институту ЈАЗУ, а од 1958. до одласка у пензију предавала је на катедри за хрватску историју на Филозофском факултету у Загребу.
Објавила је 12 књига и више од 200 радова. Бавила се хрватском историјом у 19. веку (до 1914) и развојем хрватске националне идеологије.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.