Јован Марјановић

1922 - 1980

Био је припадник народноослободилачког покрета током Другог светског рата. По одлуци ЦК КПЈ био је на школовању у Вишој партијској школи у Москви и на раду при ЦК СКП(б). У Југославију се вратио после резолуције Информационог бироа. Био је начелник Историјског одељења ЦК КПЈ (1948–1950), професор на Вишој партијској школи (1948–1953), као и директор Државног архива ФНРЈ (1953–1957) и сарадник и руководилац Историјског одељења Института друштвених наука. Један је од оснивача предмета Историја Југославије на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Био је дугогодишњи уредник „Југословенског историјског часописа“ и часописа „Наша стварност“.
Истраживао је историју Другог светског рата, нарочито устанак у Србији 1941. године и равногорски покрет Драже Михаиловића, при чему се његова докторска дисертација „Устанак и народноослободилачки покрет у Србији 1941“ сматра прекретницом у историографији о Другом светском рату у Југославији.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.