Три деценије револуционарних збивања у Београду 1920-1950

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1979
Место издања | Београд
Број страна | 446
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 323.27(497.11 Београд)"1920/1950"(082)
Напомене | Зборник садржи реферате са научног скупа који је поводом 30-годишњице ослобођења Београда одржан 27. и 28. јануара 1975. године.
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/210279175#full
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.