Шта су социјалдемократи и шта хоће они?

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1908
Место издања | Београд
Број страна | 31
Језик |
Писмо |
  • ћирилица
UDK | 329(430)
Напомене | Превод: Драгутин Ђурић
Агитациона библиотека Српске социјал-демократске странке
Издање Социјалистичке књижаре
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/51741967
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.