Совјетска жена у Великом отаџбинском рату

Подаци

Аутори |
Врста материјала |
Година издања | 1945
Место издања | Загреб
Број страна | 39
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 940.53/.54-055.2(47+57)
Напомене | Издање Главног одбора АФЖ Хрватске
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/110248455
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.