Револуционарна штампа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918-1929

Историја револуционарне штампе неодвојиви је део историје револуционарног радничког покрета. Кроз штампу се огледа сложеност укупне активности Комунистичке партије Југославије и радничког покрета: њихов програм, идеологија, учешће у политичком животу; сагледавају се акције пролетаријата, његов положај, културна клима, духовни и политички утицај. По њој се може судити о организованости радничког покрета, његовој јачини и степену утицај а на радничку класу и шире народне масе. Отуда је ова штампа данас незаобилазни историјски извор не само за историју радничког покрета већ и за историју свога доба, па је, утолико, изучавање револуционарне штампе вишеструко значајно.

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1979
Место издања | Београд
Број страна | 341
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 070:329.15(497.1)
070(497.1)"1918/1929"
070.13(497.1)"1918/1929"
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.