Програм и штатут социјал-деморатске странке Босне и Херцеговине

Усвојени на I конгресу странке, одржаном 15. и 16. јуна 1909. год.

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1909
Место издања | Сарајево
Број страна | 15
Језик |
Писмо |
  • ћирилица
UDK | 331.105.44(497.15)(060.1)
Напомене | Исламска дионичка штампарија
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/2048031709
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.