Опозиција у време шестојануарске диктатуре 1929-1935

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1969
Место издања | Београд
Број страна | 365
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 94(497.1)"1929/1935"
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/1024061827#full
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.