Логор Бањица 1941-1944, II

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1989
Издавање и производња |
Место издања | Београд
Број страна | 357
Свеска/број | 2
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 343.819.5(497.11)"1941/1944"
341.322.5(497.11)"1941/1944"
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/24933889
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.