Југословeнски заточеници у Италији 1941-1945

Подаци

Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 2001
Место издања | Београд
Број страна | 410
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 94"1939/1945":343.819.5(450=163)
343.819.5(450)"1941/1945"
ISBN | 86-7403-073-4
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.