Југословени у мађарским затворима и логорима 1941-1945

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1988
Место издања | Нови Сад
Број страна | 459
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 94(439)"1941/1945"
ISBN | 86-7011-027-X
COBISS URL | https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/1811714
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.