Југословени у концентрационом логору Аушвиц 1941-1945

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1989
Место издања | Београд
Број страна | 350
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 343.819.5(438 Auschwitz=163.41)"1941/1945"
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.