Јосип Броз Тито – Сабрана дјела, том XXVIII, мај – јул 1945.

Подаци

Поднаслов | Сабрана дјела
Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1988
Место издања | Београд
Број страна | 263
Свеска/број | 28
Физички опис | 23. cm
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 327(497.1)"1945"
323(497.1)"1945"
ISBN | 86-339-0075-0 (karton) 86-339-0095-5
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.