Јосип Броз Тито – Сабрана дјела, том XXIII, септембар – октобар 1944.

Подаци

Поднаслов | Сабрана дјела
Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1982
Место издања | Београд
Број страна | 380
Свеска/број | 23
Физички опис | 23. cm
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 32:929 Тито
94(497.1)"1944"
329.15(497.1)(091)
ISBN | (Пласт.)
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.