Јосип Броз Тито – Сабрана дјела, том X, април – јуни 1942.

Подаци

Поднаслов | Сабрана дјела
Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1983
Место издања | Београд
Број страна | 370
Свеска/број | 10
Физички опис | 23. cm
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 32:929 Тито
ISBN | (Пласт.)
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.