Јосип Броз Тито – Сабрана дјела, том IV, децембар 1937 – август 1939.

Подаци

Врста материјала |
Година издања | 1983
Место издања | Београд
Број страна | 388
Свеска/број | 4
Физички опис | 23 cm
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 32/34(497.1)
ISBN | (Картон)
Напомене | Истраживање, припрема за штампу, напомене, хронологија и регистри: др Перо Дамјановић, Јулијана Врчинац
Главни и одговорни уредник др Перо Дамјановић
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.