Јосип Броз Тито – Сабрана дјела, том I, мај 1926 – август 1928.

Подаци

Поднаслов | Сабрана дјела
Врста материјала |
Врста грађе |
Година издања | 1981
Место издања | Београд
Број страна | 336
Свеска/број | 1
Физички опис | 23 cm
Језик |
Писмо |
  • латиница
UDK | 32:929 Tito
329.15(497.1)
ISBN | (Пласт.)
Лиценца | Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.