Taxonomy: Библиотека

Библиотека Института за савремену историју се састоји од преко 30.000 библиотечких јединица, које се тренутно стручно обрађују и уносе у узајамни електронски каталог.  Део обрађених материјала је дигитализован, укључујући аудио-визуелну колекцију. Активношћу својих сарадника, као и путем поклона, Институт је стекао значајне колекције библиотечких и архивских материјала које представљају јединствено сведочанство о важним феноменима савремене историје.

Нема садржаја.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.