Живко Аврамовски

Докторирао је 1965. године на Свеучилишту у Загребу са тезом „Политика великих сила на Балкану 1935–1937. године“. У периоду од 1965. год 1968. године био је управник Одељења за историјске науке Института друштвених наука. Од 1959. до пензионисања 1985. радио је у Институту за савремену историју где је био руководилац пројекта „Међународни положај и спољна политика Југославије“. Био је главни и одговорни уредник зборника радова „Историја XX века“. Од 1968. до 1982. предавао је Општу историју новог века на Филозофском факултету у Приштини.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.