Вук Винавер

1927 - 1986

Докторирао је на Филозофском факултету у Београду са дисертацијом „Дубровник и Турска у XVIII веку“ која је објављена као књига 1960. године. Као научни сарадник радио је у Историјском институту до 1962. године. Од 1962. до 1969. радио је у Одељењу историјских наука Института друштвених наука, а затим од 1969. до 1986. године у Институту за савремену историју.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.