Вујица Ковачев

Докторску дисертацију „Везе између југословенских и мађарских комуниста“ одбранио је на Филозофском факултету у Новом Саду 1982. године. Од 1958. радио је у Историјском архиву ЦК СКЈ, а од 1960. у Институту за историју радничког покрета народа Југославије. Изабран је за асистента 1963. године, а 1966. за истраживача у Институту за изучавање радничког покрета. Од 1982. до 1995. био је запослен у Институту за савремену историју.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.