Томица Никчевић

1922 - 1982

Докторирао је 1955. године на Правном факултету у Београду са тезом „Политичке струје у Црној Гори у процесу стварања државе у XIX вијеку“. Од 1949. године радио је у Институту друштвених наука у Београду, а од 1951. у Научном друштву на Цетињу и у Историјском институту на Цетињу. Од 1958. био је запослен у Институту друштвених наука у Београду, а од 1965. радио је у САНУ као секретар Одбора за изворе српског права. За редовног професора Правног факултета у Подгорици изабран је 1973. године, али се после извесног времена вратио у Одбор за изворе спрског права САНУ и ту завршио свој радни век.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.