Тодор Стојков

Докторску дисертацију са темом „Опозиционе снаге у борби против режима шестојануарске диктатуре 1931–1935. године“ одбранио је 1965. године на Филозофском факултету у Сарајеву. Од 1958. године радио је у Одељењу за историјске науке Института друштвених наука, а у Институту за савремену историју од 1969. до 1983. године.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.