Славољуб Цветковић

Докторску дисертацију са темом „Напредни омладински покрет у Југославији“ одбранио је 1965. године на Филозофском факултету у Београду. Радио је од 1958. године у Одељењу за историјске науке Института друштвених наука и затим у Институту за изучавање радничког покрета. У Институту за савремену историју био је запослен од 1969. до 1999. године. Руководио је пројектом издавања „Извора за историју СКЈ“ који су објављени у 35 томова.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.