Обрен Благојевић

1912 - 2001

Докторирао је 1940. године на Правном факултету у Београду са тезом „Шарл Фурије“. У периоду после Другог светског рата био је гувернер Народне банке ФНРЈ, као и помоћник савезног министра финансија. Покренуо је и водио часопис „Финансије“. У периоду од 1956. до 1965. године био је научни саветник Института за економику пољопривреде, а за редовног професора Економског факултета у Нишу изабран је 1969. године. Од 1974. године био је дописни члан, а од 1981. године редовни члан САНУ.
Бавио се привредном историјом, развојем економске мисли, али и проучавањем историје Другог светског рата у Црној Гори.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.