Никола Живковић

Докторску тезу „Ратна штета коју је Немачка учинила Југославији у Другом светском рату“ одбранио је 1972. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 1960. године радио је у Историјском архиву ЦК СКЈ, а затим у Институту за историју радничког покрета Југославије. У Институту за савремену историју био је запослен од 1969. до 1995. године.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.