Милан Весовић

Докторирао је на Факултету политичких наука у Сарајеву 1978. године са тезом „Улога штампе у деловању револуционарног радничког покрета у Краљевини СХС 1918–1929. године“. Од 1959. године радио је у Историјском архиву ЦК СКЈ, а затим у Институту за историју радничког покрета народа Југославије и Институту за изучавање радничког покрета. У Институту за савремену историју био је запослен од 1969. дo 2001. године. Био је главни и одговорни уредник часописа „Историја 20. века“ (1995–1999).

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.