Милан Кољанин

Магистрирао је 1991. године са темом „Немачки логор на Београдском сајмишту 1941–1944. Прилог проучавању новог поретка у Србији“. Докторску тезу „Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918–1941“ одбранио је 2006. године на Филозофском факултету у Београду. Од 1984. до пензионисања 2018. године био је запослен у Институту за савремену историју.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.