Љиљана Алексић

Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1950. године. Докторирала је 1956. у Centre des Hautes Etudes Européennes у Стразбуру са дисертацијом „Став Француске према Србији за време друге владе кнеза Милоша и Михаила (1858–1868)“. Радила је Историјском институту до 1992. када је пензионисана. Проучавала је односе Србије и Црне Горе у 19. и 20. веку са западним силама – Француском, Великом Британијом и Италијом.
За научну сарадњу са Италијом одликована је орденом Per la merità.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.