Хрвоје Матковић

1923 - 2010

Радио је у гимназији у Огулину, учитељској школи у Петрињи, гимназији у Загребу, Повијесном музеју Хрватске (1956-1967), Заводу за просвјетно-педагошку дјелатност Хрватске (1967-1972) и Факултету политичких знаности (1972-1990).
После пензионисања хонорарно је предавао на Факултету криминалистичких знаности (од 1990) и Хрватским студијима (од 1995). Био је главни уредник „Часописа за сувремену повијест“.
Дао је допринос методици наставе историје као уредник, аутор уџбеничке литературе и просветни саветник. Био је уредник методичког часописа „Настава повијести“ (1971-1992).

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.