Гојко Јаковчев

Био је припадник народноослободилачког покрета током Другог светског рата. Завршио је Вишу војну академију копнене војске у Београду 1960. године. Докторирао је 1973. године на Филозофском факултету у Приштини са тезом „Сјеверна Далмација: друштвено-економски и политички узроци настанка НОБ-е 1941–1945“. Радио је као јавни тужилац за Округ Шибеник и наставник Више војне академије копнене војске. Пензионисан је 1973. године у чину пуковника, а од 1974. до 1986. радио је као редовни професор Основа народне одбране на Технолошко-металуршком факултету у Београду.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.