Душан Бибер

1926 -

Током Другог светског рата био је заточеник у италијанским логорима, а затим припадник народноослободилачког покрета, ратни дописник и пропагандиста у разним бригадама и у Главном штабу НОВ и ПОЈ. После рата радио је као новинар и уредник. Дипломирао је 1957. године на групи за историју на Факултету уметности у Љубљани, а докторирао на истом факултету одбранивши докторску дисертацију о немачкој мањини у Краљевини Југославији.
Бавио се проучавањем међународног положаја Југославије, радио је од 1958. као истраживач на Институту друштвених наука, а од 1969. на Институту за савремену историју. Од 1974. године ангажован је као научни саветник Института за историју радничког покрета у Љубљани. Од 1984. до 1991. био је председник Југословенског комитета за историју Другог светског рата. Пензионисао се 1992. године.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.