Драган Богетић

1953 -

На Факултету политичких наука у Београду, међународни смер, докторирао је 1988. године на тези „Корени и детерминанте југословенске несврстаности”. У Институту за савремену историју био је запослен од 1984. до 2020. године. Области научног интересовања су му дипломатска историја социјалистичке Југославије, посебно проблематика везана за односе Југославије са великим силама Запада и Истока и несврстаним земљама.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.