Ђуро Станисављевић

1925 - 1992

Докторирао је на Филозофском факултету у Београду 1965. године са тезом „Устанак у Хрватској 1941–1942“. Радио је као средњошколски професор, а затим је од 1958. био запослен у Институту друштвених наука. Од 1966. радио је у Институту за изучавање радничког покрета, а од 1969. до 1981. у Институту за савремену историју.
Бавио се проучавањем историје Другог светског рата на подручју Хрватске.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.