Ђоко Трипковић

1950 -

Докторирао је 1988. године на Филозофском факултету у Београду са тезом „Унутрашњи развитак Југославије и Велика Британија 1945–1948“. У Институту за савремену историју био је запослен од 1983. до 2015. године.
Области научног интересовања су му односи Југославије са великим силама, утицај спољних чинилаца на збивања у Југославији и на Балкану у 20. веку, Србија у Првом светском рату.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.