Димитрије Ђорђевић

1922 - 2009

Докторирао је 1962. године са тезом „Царински рат Аустро-Угарске и Србије 1906–1911“. Био је запослен на Историјском и Балканолошком институту САНУ, а затим је од 1970. до пензионисања 1993. године предавао на Калифорнијском универзитету у Санта Барбари.
Од 1985. године био је члан САНУ ван радног састава. Такође је био и члан Америчког историјског друштва, Удружења америчких слвиста, Друштва за студије југоисточне Европе и Саверноамеричког друштва за српске студије.
Бавио се проучавањем историје Балкана, Југославије и Србије и њихових односа са Средњом Европом и Отоманским царством у 19. веку.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.