Бранко Петрановић

1927 - 1994

Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1950, а затим 1956. године и на Филозофском факултету. Докторску дисертацију „Пoлитичке и правне прилике за време Привремене владе ДФЈ“ одбранио је на Правном факултету у Београду 1962. године. Радио је у Одељењу за историјске науке Института друштвених наука (1958–1963), а затим у Институту за изучавање радничког покрета (1963–1968) и Институту за савремену историју 1969. године. На Катедри за историју Филозофског факултета у Београду, предавао је историју Југославије, од 1969. као ванредни, а од 1975. године као редовни професор.
У првој фази свог истраживачког рада бавио се периодом после Другог светског рата и проучавањем социјалистичке Југославије, а затим се све више посвећује историји Другог светског рата на југословенским просторима.

Претрага

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.